Kamstrup: Sådan arbejder vi med kompetence-udvikling som en del af fastholdelses-strategien

Bjørn Sommer, Factory Manager & pilot for kompetenceudvikling hos Kamstrup og Jeanett Kristensen Production Assistant & Uddannelseskoordinator hos Kamstrup

Medarbejdertrivsel og medarbejderudvikling er i fokus hos Kamstrup. Derfor arbejdes der strategisk med kompetenceudvikling, som en del af fastholdelsesstrategien. I en hverdag hvor medarbejdere skal lære at tackle techno-stress, og de stigende krav, der bliver stillet til at være operatør i en produktionsvirksomhed i 2021, er der behov for en høj grad af psykologisk tryghed. Dette arbejdes der på med forskellige indsatser.
Kom og hør hvordan Kamstrup sikrer, at medarbejderne i produktionen altid har mulighed for at komme på kursus inde/ude af huset, og hvordan der udarbejdes årshjul for at sikre, at tiltag er jævnt fordelt over året. Hør også hvordan medarbejderne forberedes på den stigende innovation og vækst Kamstrup står over for, og ikke mindst hvad Kamstrup ser som forudsætninger for at kunne forberede medarbejderne på en erhvervsfaglig uddannelse.

Om Kamstrup: Hos Kamstrup mener vi ikke, at nogen bør skulle stille spørgsmål ved deres adgang til rent vand eller udsigten til en fremtid med bæredygtig energi. Vores intelligente måleløsninger gør forsyningsselskaber og samfund i stand til at reducere vandtabet og øge energieffektiviteten, idet de får indsigt at handle på og data til at tilpasse deres indsatser.

Praktiske oplysninger