Industriens Topmøde

Velkomst
Borgmester i Middelfart og næstformand for Trekantområdet Danmark Johannes Lundsfryd Jensen og Carsten Kind, formand for DI Trekantområdet, og adm. direktør i Interacoustics byder velkommen til Industriens Topmøde 2021.

Danmarks Produktionscentrum 2021 – sådan ligger landet
Industriens konkurrencekraft har været under luppen og 150 virksomheder har givet deres syn til kende. Hvordan står det til hos produktionsvirksomhederne i Trekantområdet? Hvad optager dem? Og hvor ligger udfordringerne?

Morten Rettig – direktør for Trekantområdet Danmark – tegner billedet af Danmarks Produktionscentrum anno 2021.

Momentum i industrien i Trekantområdet
Mange nye spændende initiativer er sat i søen, og nye er på vej til at understøtte produktionsvirksomhedernes udvikling og konkurrencekraft:

En ingeniøruddannelse i Trekantområdet er på vej til at blive en realitet, et ambitiøst offentligt-privat partnerskab om Power-to-X i storskala i Trekantområdet har set dagens lys, og en ny bred alliance for teknologi og innovation er på vej – for blot at nævne de største industrirelevante initiativer i Trekantområdet.

Hør en række af områdets aktører, når de fortæller, hvordan nye initiativer og prioriteter giver værdi til områdets virksomheder og styrker industriens konkurrencekraft.

Trekantområdet – Danmarks grønne produktionscentrum
Industrien i Trekantområdet skal gå forrest i den grønne omstilling for at styrke konkurrenceevnen, udnytte de enorme markedspotentialer og bidrage aktivt til nationale og globale klimamål. Udfordringen er imidlertid, at der er et stort udækket behov for viden, kompetencer og innovation, hvis Trekantområdet skal indtage en førerposition på grøn omstilling.

Så hvordan kan vi sammen skabe en grøn kompetenceklynge, der kan tilføre industrien viden, kompetencer og rammer for innovation og teknologisk udvikling – til gavn for den enkelte produktionsvirksomheds grønne omstilling og konkurrencekraft?

På topmødet indleder vi en paneldiskussion og i dialog med salen samler vi perspektiverne på, hvad der skal til for at etablere Danmarks stærkeste værditilbud for grøn omstilling i industrien.

Praktiske oplysninger