Spor 2: Grøn omstilling

Den grønne omstilling er en realitet som danske industrivirksomheder bliver nødt til at forholde sig til. Udviklingen vil kun tage til over den næste årrække, hvilket har skærpet de krav, for omstilling og innovation, som virksomhederne bliver mødt med. Det er både interne og eksterne krav, fra direktion, medarbejdere og bestyrelse, til pres i forsyningskæder, fra kunder og forbrugere.

Industrivirksomhederne SKAL levere på den grønne omstilling, for ikke at tabe konkurrencekraft, job og indtjening. Samtidig rummer den grønne omstilling også forretningsmuligheder og potentiale for vækst og udvikling. Hvis omstillingen håndteres ordentligt og i tide, kan det skærpe virksomhedernes attraktivitet og værdi på både eksisterende og nye markeder.

På Industriens Dags tilgår vi den brændende platform, som den grønne omstilling repræsenterer for Trekantområdets Industrivirksomheder, ved at, på så konkret og inspirerende en måde som muligt, at fokusere på hvordan man kan vende den grønne omstilling til en konkurrencefordel for den enkelte virksomhed. Hvordan kommer man i gang med den grønne omstilling? Hvad betyder det for din virksomhed og din forretningsmodel samt mange andre aspekter af direkte relevans for din virksomhed.

Mød Jacob Kjeldsen, Chef for Fremstillingsindustrien i DI
Med udgangspunktet i en dansk ambition om at blive verdens første klimaneutrale produktionsindustri tager Jacob Kjeldsen os omkring, hvad der skal til for at lykkes med denne ambition og hvilke prioriteter, DI arbejder med for at nå derhen. Hør også om erfaringerne fra projektet Klimaklar SMV som er et konkret initiativ, der skal gøre danske SMV’er klogere på deres CO2-udledning.

Mød Ingrid Reumert, Vice President for sustainability and external relations i VELUX
VELUX er én af de virksomheder, som er kommet med en meget ambitiøs klimaudmelding. Til virksomhedens 100-års fødselsdag i 2041 - vil VELUX være såkaldt livstids-C02-neutrale.
Hvordan virkeliggør man så ambitiøs en strategi?
Hvad det betyder i praksis, og hvad har det af betydning for hele værdikæden?
Hør Ingrid Reumert fortælle om, hvordan VELUX arbejder med at virkeliggøre klimaambitionerne – og ikke mindst, hvilken betydning det har for virksomhedens underleverandører, når størstedelen af VELUX’ CO2-udledning rent faktisk kommer fra værdikæden.

Mød Christian Motzfeldt, Bestyrelsesformand i Triangle Energy Alliance, Better Energy og tidligere direktør i Vækstfonden.
Med sin mangeårige erfaring som direktør i Vækstfonden og talrige bestyrelsesposter har Christian Motzfelt været dybt optaget af at være på forkant med fremtiden, og har nogle markante synspunkter på udviklingen de næste 10 år.
De virksomheder der placerer sig rigtig i tide, vil vinde massivt – men der vil også komme uhyggeligt mange tabere.
Christian Motzfeldt ser store potentialer for en kraftig vækst i den lokale produktion – blandt andet på grund af en kommende stor, grøn energiproduktion i Trekantområdet.

Mød Nicolaj Nørgaard Peulicke, Direktør for digitalisering i Energinet.
Den digitale værktøjskasse er helt essentiel i den grønne omstilling, og vil accelerere den nødvendige transformation. Udviklingen frem mod et klimaneutralt samfund vil kræve udbygning med ekstra infrastruktur i forhold, hvad vi kender i dag. Nye teknologiske løsninger, nye hensyn og nye samarbejdsformer med samfundet bliver afgørende.

Hør Nicolai Peulickes hvordan digitalisering og grøn omstilling hører uløseligt sammen.

Praktiske oplysninger